× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ SPECMED

poradnia neurologii dziecięcej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SPECMED"

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Neurologia dziecięca


Adres

87-621 54 66
Gdańska 17
19-300 Ełk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1